Szanowni Rodzice,

Przez wzgląd na nasze wspólne bezpieczeństwo, a szczególnie na bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda”, jesteśmy zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zasad, które minimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2.

Prosimy o przestrzeganie ZASAD, które przekazaliśmy Państwu na początku roku szkolnego!

Przypominamy, że:

☑️ w zajęciach mogą brać udział TYLKO zdrowe dzieci/młodzież;
☑️ do studia wchodzimy wyłącznie w maskach ochronnych;
☑️ tam, gdzie to możliwe utrzymujemy dystans 1,5m od innych osób;
☑️ dbamy o higienę – myjemy i dezynfekujemy ręce;
❌ nie wchodzimy do studia bez potrzeby;
☑️ rodzic może wejść do studia tylko, jeśli musi przygotować dziecko do zajęć i natychmiast wychodzi;
❌ nie wolno oczekiwać na dziecko wewnątrz studia;
❌ dzieci nie przynoszą na zajęcia niepotrzebnych rzeczy;
☑️ każdy korzysta z własnej odzieży i obuwia do ćwiczeń;
☑️ dzieci przynoszą własną butelkę z wodą, nie częstują się nawzajem.
Uczestniczenie dziecka w zajęciach jest możliwe tylko po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
Bądźmy odpowiedzialni, chrońmy siebie i innych!