Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” zorganizowało cykl weekendowych warsztatów, które odbywały się w soboty i niedziele września, z podziałem na grupy wiekowe, według harmonogramu przygotowanego przez kierownika zespołu. Były to spotkania z instruktorami, którzy pracowali z dziewczętami podczas letnich warsztatów w Szklarce Myślniewskiej.

Warsztaty z udziałem znanych tancerzy dają namiastkę zajęć, dostępnych na co dzień dla dzieci z dużych miast i daje większą motywację. Dodatkowo, możliwość wzięcia udziału w takich wydarzeniach nieodpłatnie stanowi dla dzieci rodzaj nagrody za codzienny trud przyswajania sztuki tanecznej, regularne ćwiczenia i pracę nad realizacją swoich pasji.

Podstawowy cel to podniesienie walorów artystycznych zespołu oraz pobudzenie wrażliwości dzieci na taniec, muzykę. Motywowanie do nauki i zabawy tańcem. Działania w ramach pracy szkoleniowo-artystycznej polegały na doborze repertuaru, opracowaniu choreografii, wprowadzaniu elementów tańca klasycznego, jazzowego, stepu irlandzkiego i amerykańskiego, tańców ludowych, nauka ćwiczeń baletowych przy drążku oraz praca nad choreografiami.

Projekt był współfinansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.