Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” zorganizowało cykl koncertów plenerowych, dostępnych dla szerokiego grona publiczności. Wszystkie koncerty były nieodpłatne dla widzów.

Pierwsze dwa koncerty odbyły się na ostrowskim deptaku – 3 lipca i 21 sierpnia 2021, kolejny – 4 września, w Amfiteatrze Miejskim.

W koncertach zaprezentowały się wszystkie tancerki Grupy Baletowej „Gwiazda”, z podziałem na grupy wiekowe. Zaprezentowano choreografie grupowe, duety oraz partie solistyczne. Projekt dał możliwość przedstawienia umiejętności tanecznych dzieci i młodzieży z Grupy Baletowej „Gwiazda” w następujących technikach tanecznych: taniec klasyczny i neoklasyczny, współczesny, jazzowy, ludowy oraz step. Organizacja koncertów w plenerze stanowiła wyzwanie, jednak udało się w cielić w życie nowy pomysł, który zdobył uznanie wielu widzów.

Występy taneczne były doskonałą promocją ostrowskiej kultury oraz zrewitalizowanych obiektów miejskich. Program artystyczny miał również na celu zmotywowanie najmłodszej widowni do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań poprzez taniec. Koncerty były dostępne dla wszystkich widzów bez ograniczeń.

Kierownikiem artystycznym projektu oraz autorem scenariusza była Patrycja Stednera, która również opracowała liczne choreografie. Przygotowaniem wykonawców do występów zajęły się również Olga Kaźmierczak i Iga Koszkało. Działania organizacyjne oraz zapewnienie infrastruktury technicznej spoczywały na zarządzie Stowarzyszenia „Gwiazda”, przy wsparciu członków Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy!

Projekt zrealizowano przy współfinansowaniu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Dziękujemy!