Koncert „Dzieci – dzieciom” – wspólne przedsięwzięcie Grupy Baletowej „Gwiazda” i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, którzy w przededniu Dnia Dziecka zjednoczyli siły na scenie, aby wesprzeć leczenie i rehabilitację swoich kolegów.
Taniec, śpiew i muzyka oraz aplauz licznie zgromadzonej widowni wypełniał halę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 6.
Pomysłodawczynią imprezy oraz koordynatorką wszystkich działań scenicznych była Patrycja Stendera – kierownik artystyczny Grupy Baletowej „Gwiazda”. Wśród młodych artystów zaprezentowały się wszystkie Grupy „Gwiazdy”, przygotowane przez Patrycję Stenderę oraz Weronikę Pilarczyk a także dziewczynki z kółka tanecznego SP6 i chórek szkolny pod dyrekcją Agnieszki Śniegowskiej.
Gratulujemy młodym artystom talentu, ale przede wszystkim wrażliwości na potrzeby innych dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.
Cieszymy się, że zaproszenie na nasz koncert przyjęli przedstawiciele władz miasta – prezydenta Beata Klimek oraz zastępca prezydenta Jakub Szczurek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Jolanta Maćkowiak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Anna Galant.

Galeria – kliknij tutaj!